Individuel par- og familieterapi / Skilsmisseforløb / Individuelt forløb

Individuelt forløb

I det individuelle forløb arbejder jeg målrettet ud fra den enkeltes situation. Følgende temaer indgår sædvanligvis i forløbet:

· krise- og tabsreaktioner

· sorgbearbejdning

· kommunikation og konfliktløsning

· børn

· tilknytning og afgrænsning

· sunde relationer og nye parforhold