Individuel par- og familieterapi / Parterapi

Parterapi

Jeg er uddannet Imago-parrelationsterapeut og anvender denne metode i parterapien. Imago er det latinske ord for billede, og i denne sammenhæng henviser det til de indre billeder, vi har med os ind i parforholdet, billeder, som er dannet af erfaringer, følelser og forestillinger fra det tidlige samspil med de mest betydningsfulde personer omkring os.

Det er i tilknytningen mellem barnet og den voksne, at vi udvikler vores evne til at knytte os til andre, og det er der, vi udvikler vores overlevelsesstrategier og vores mønstre for hvordan vi indgår i nære relationer i vores voksne liv. Hvis vi ønsker at ændre og udvikle disse mønstre og indarbejde de strategier, som danner vores personlighed og selvopfattelse, så er et muligt sted at gøre det, i de mest betydningsfulde intime relationer. Imagoterapien arbejder målrettet på at hver part får fokus på egen rolle i samspillet.

I Imagoterapiens tænkning tager vi udgangspunkt i par-relationen som den vigtigste identitetsskabende relation i voksenlivet. Vi arbejder på at gøre parforholdet bedre, ved at arbejde med de problemer der udspiller sig her og nu. Samtidig med arbejdes der med at hele de sår vi har med os fra barndommen.
Metoden kan også bruges til at arbejde med at få sagt farvel til sin partner, hvis parret undervejs beslutter sig til at gå fra hinanden. Metoden henvender sig ikke kun til at løse konflikter i parforhold, men også til relationer mellem forældre og børn, mellem arbejdskolleger mv.

Et forløb i parterapi varer typisk 6-12 gange.